Stichting Boeren in het Bos

Een stukje geschiedenis

Het huidige denken is veel dieren op een vierkante meter, zo efficiënt mogelijk voeren zodat ze snel groeien en geslacht kunnen worden of veel melk produceren. Hetzelfde principe wordt toegepast in de hele agrarische sector. Veel schadelijke meststoffen, zoveel en zo snel mogelijk opbrengst. Over het welzijn van het dier en de gezondheid van het voedsel wordt niet echt nagedacht. Velen zijn er inmiddels wel van overtuigd dat dit een doodlopend spoor is. Maar veranderen!?

In 2010 is Richard van Pelt begonnen met het ‘anders houden van vee’. Eerst door Schotse Hooglanders in te zetten in natuurgebieden en later in 2015 door Tamworth varkens in bossen te houden. Deze ideeën werden allemaal geboren vanuit een vraag die wij onszelf binnen de stichting steeds stellen, “Is de manier waarop wij met onze omgeving omgaan wel op lange termijn houdbaar?”. Hierbij moeten we kijken we naar het complete beeld, waar ieder wezen een onderdeel van is. Door te kijken naar het ‘grote plaatje’ en rekening te houden met iedereen kun je tot echt duurzame oplossingen komen. Het is tijd om het roer om te gooien en op zoek te gaan naar manieren waarop wij in evenwicht met onze omgeving kunnen leven.

Al snel volgde het opzetten van een eigen slagerij, om de keten en de marges (eerlijke prijs voor je product), zelf in de hand te hebben. Het is voor ons belangrijk dat we weten waar de dieren geslacht worden en door wie, dat ze op een rustige manier gehanteerd worden en dat het vlees op een schone en respectvolle manier verwerkt wordt met zo min mogelijk verliezen. Een tweede belangrijk motief was om nu eens vleesproducten te maken waar helemaal geen toevoegingen in zitten. Geen conserveringsmiddelen of andere E-nummers, alleen maar vlees en soms wat natuurlijke kruiden voor de smaak.

de Stichting

Onze innovatieve manier van veehouderij past op veel plekken niet in de wet- en regelgeving. Daarom zijn we uit eigen beweging begonnen om in gesprek te gaan met de gemeente en ook provincie. Daar kwam al snel de landelijke overheid bij. Dit kost allemaal veel tijd, tijd die we als boeren al niet veel hebben, want als je dieren houdt is er altijd wel wat. We doen dit lobbyen ook niet alleen voor onszelf, we willen dat meer veehouders op deze manier vee kunnen houden.

Daarnaast doen we veel kennis op die we willen verspreiden onder andere boeren die met interesse in deze manier. Ook willen we onderzoek doen om nog meer kennis op te doen en onze praktische ervaringen te kunnen onderbouwen en aan te tonen dat onze methode werkt en hoe het werkt. Daarvoor zijn ecologische adviesbureaus en onderzoeksinstituten nodig. De budgetten hiervoor passen niet binnen de portemonnee van ons bedrijf en bovendien vinden we dat we niet enige hoeven te zijn die deze kosten dragen, het is immers bedoeld om de omgeving van ons allemaal beter te maken.

Daarom zijn we de stichting gestart, om het werk naast onze gewone agrarische werkzaamheden, te kunnen blijven doen.

Onze missie

De missie van Stichting Boeren in het Bos is verandering teweeg te brengen in het houden van dieren en het verbouwen van voedsel. Het huidige denken in de agrarische sector is veel dieren of gewassen op een vierkante meter, zo efficiënt mogelijk werken met allerlei negatieve effecten voor de omgeving, zodat ze snel groeien, met zoveel en zo snel mogelijk opbrengst. Voor het welzijn van het dier en de gezondheid van het voedsel is weinig aandacht. Velen zijn er inmiddels wel van overtuigd dat dit een doodlopend spoor is.

Wij willen laten zien dat met de inzet van onze dieren en de aanleg van een voedselbos gericht op zowel vee als mens, een ondernemer diervriendelijk en duurzaam voedsel kan produceren met een gezonde financiële opbrengst. Daarbij dragen we de kennis en ervaring die we opdoen uit, door geïnteresseerden te ontvangen op ons bedrijf, actief kennis te delen met andere agrarische ondernemers en door samenwerking te zoeken met lokale partijen, en ook breder georiënteerde onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

Onze doelen zijn;

  • Een nieuwe en natuurlijke manier van voedselproductie voor mens en dier in gang zetten
  • Dieren houden op een zoveel mogelijk natuurlijke manier
  • Biodiversiteit en natuurwaarde verhogen
  • Bospercelen met een natuurlijke functie en productiebossen multifunctioneel maken door er naast hout ook andere producten te produceren
  • Een verdienmodel ontwikkelen voor natuurlijke veehouderij dat ook door andere agrarisch ondernemers gebruikt kan worden