Kennis opdoen én verspreiden!

Één van de belangrijkste doelstellingen van Boeren in het Bos is de kennis die we opdoen verspreiden. We willen startende en omschakelende boeren interesseren om ook aan de slag te gaan met natuurlijke veehouderij en bOERbossen, en we willen iedereen laten zien dat we ons voedsel op een natuurlijke(re) manier kunnen produceren.

Cursussen

We doen in het werk met de varkens veel praktische ervaring op over het houden in bossen en over hoe je de juiste effecten bereikt als je ze inzet voor verschillende klussen. Maar ook met hoe je om kunt gaan met wet en regelgeving, overheidsinstanties en bijvoorbeeld de mensen in de omgeving. We geven een cursus om onze kennis en ervaring te delen over het houden van bosvarkens. Daarnaast hebben we een cursus ontwikkeld over de verschillende methodes van natuurlijke veehouderij, zoals het natuurlijk houden van kippen en andere hoenders, schapen en andere kleine grazers, en runderen in natuurgebieden.

Eerstvolgende cursusdata:

  • Natuurlijk varkens houden – Basis        zaterdag 22 september 2018    
  • Natuurlijk varkens houden – Verdieping                vrijdag 26 oktober 2018
  • Cursus bOERbossen                  start op zaterdag 9 februari 2019

Rondleidingen

Daarnaast geven we rondleidingen voor groepen. Je kunt dit via het contactformulier aanvragen als je met een hele groep wilt komen. Tijdens de rondleiding ga je op stap met bosboer(in) Marcel, Richard of Mariska en krijg je uitleg en maak je kennis met de dieren. Nadat je al je vragen hebt gesteld praten we nog even na onder het genot van een wijntje en een proeverij van onze heerlijke droge worsten.

Stage lopen of afstuderen?

Omdat veel van de methodes die we gebruiken voor de inzet van onze dieren innovatief zijn, voor Nederland of in het algemeen, monitoren we de effecten wanneer onze dieren ergens lopen. We leggen op camera vast hoe de bossen en natuurgebieden voor, tijdens en na dat onze dieren er lopen. We doen metingen hoe de vegetatie en de fauna populaties zich ontwikkelen, hoe de bodem zich ontwikkelt en ook hoe de dieren groeien wanneer ze wel en niet bijgevoerd worden.

We zoeken naar mogelijkheden om verdergaand onderzoek te doen. Dat doen we door samen te werken met studenten en onderzoeksbureaus.

Ben je student en heb je interesse in een stage of afstudeeropdracht? We hebben onderwerpen en vragen genoeg. Denk aan:

  • voeding en gezondheid van de varkens
  • natuurlijk gedrag runderen, varkens, kippen
  • kwaliteitsmanagement veehouderij
  • marketing producten bOERbos
  • bedrijfseconomische aspecten van een multidisciplinair agrarisch bedrijf

Neem contact met ons op voor meer informatie!