Ontwerp en Advies – Voedselbossen

Boeren in het Bos ontwikkelt bOERbossen; het voedselbos in combinatie met natuurlijke veehouderij is volgens ons dé landbouw van de toekomst. 

Wat is een voedselbos?

Definitie volgens Stichting Van Akker naar Bos: Een voedselbos is een door mensen gecreëerde gemeenschap van bomen, struiken, planten, fungi en dieren, met een grote variëteit aan eetbare soorten, gecombineerd met ecologisch ondersteunende soorten en soorten die andere functies dienen dan voedsel.

De kracht van een voedselbos zit in het nabootsen van natuurlijke systemen. Boeren die een voedselbos ambiëren willen meesters zijn in het waarnemen en interpreteren van natuurlijke processen. Hun succes ligt in het imiteren van deze processen voor voedseldoeleinden. Een voedselbos is een vorm van boslandbouw. Andere vormen van deze manier van landbouw zijn rijenteelt (rijen bomen en struiken afgewisseld met stroken gewassen) en bosweides (weiland gecombineerd met bomen en struiken). Al deze vormen kennen talrijke toepassingen in vele varianten, die echter tegelijkertijd één belangrijk gemeenschappelijk kenmerk hebben: er wordt uitgekiend gebruik gemaakt van houtachtige gewassen.

De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. De input is laag en in zijn ideale vorm is een voedselbos bijna volledig zelfvoorzienend en klimaatneutraal. Dat betekent dat kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit den boze (en niet nodig) zijn en dat de bodem zo veel mogelijk met rust wordt gelaten en grondbewerkingen worden hooguit toegepast om het systeem van een goede start te voorzien. Het ultieme doel van een voedselbos, en boslandbouw in het algemeen, is herstel van de bodem en de biodiversiteit en in ruimer verband verhoging van de kwaliteit van water en atmosfeer. Vanuit deze invalshoek is de term herstellende landbouw bekend geworden.

Met een voedselbos als bedrijfsmodel produceer je niet alleen meer (soorten) voedsel per vierkante meter, je produceert ook een prachtig rustgevend en inspirerend landschap, een hoge natuurwaarde en allerlei andere ecosysteemdiensten en een fijne werkomgeving voor de agrarische ondernemer.

Ontwerp en Advies Voedselbossen

Boeren in het Bos helpt jou met het ontwikkelen van jouw voedselbos. Ontwerp, beplanting, aanleg en begeleiding kunnen wij je bij helpen. Ook helpen we je nadenken over een business- en exploitatiemodel, en de vermarkting van je producten.

Wij richten ons vooral op productieve, praktisch handige voedselbossen, waarmee je een bedrijf kunt starten. Ook denken we mee over hoe vee onderdeel kan zijn van je systeem, als dat je wens is.

Of jouw uitgangspunt nu een kale akker is of een houtproductiebos, of zelfs een natuurgebied, maakt niet uit! Vanuit elk systeem is te beginnen, als je visie maar past bij de locatie en vice versa. 

Heb je advies nodig of hulp bij je ontwerp?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij het ontwerp, het businessplan, de aanleg en het traject daarna.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Meer weten over: