Natuurlijke Landbouw

Wat is natuurlijke landbouw?

De natuur is de basis van alles wat leeft. Natuur heeft de kracht om zichzelf te herstellen, is zelfredzaam en zelfvoorzienend. Aan de ene kant willen wij als mens de natuur beschermen, en aan de andere kant willen wij het maximaal benutten en sturen om voedsel te produceren. In de landbouw zetten we de natuurlijke processen dusdanig onder druk dat er geen sprake meer is van een evenwicht. De wens om tot maximale opbrengsten van voedselproductie te komen heeft ervoor gezorgd dat we over de grens gaan en daarmee steeds grotere problemen creëren. De huidige landbouw is net als rijden in de Formule 1, met hoge snelheid en onder hoge druk, 1 kleine fout en je vliegt de bocht uit.

Landbouwinclusieve natuur of natuurinclusieve landbouw

De eerste stap is proberen te snappen hoe de natuurlijke processen werken en niet alleen vanuit eigen belang te redeneren. In natuurlijke processen zit alles aan elkaar verbonden en het gaat nooit om 1 plant of 1 dier maar om de samenhang van alle planten en dieren in het systeem. Iedereen heeft daar in belangrijke rol in, ook wij als mensen zijn onderdeel van de natuur.

De tweede stap is minder druk op het natuurlijke systeem te zetten en meer ruimte laten voor andere planten en dieren. Diversiteit in het systeem is cruciaal en zorgt ervoor dat er iedere keer weer een balans ontstaat. Wat de balans exact is, is lastig zeggen. De natuur is dynamisch en het evenwicht zal blijven verschuiven. Verstoringen zijn ook onderdeel van de natuur. Een gezond systeem kan dat opvangen.

In de landbouwinclusieve natuur of natuurinclusieve landbouw ligt de focus niet alleen op voeding produceren voor onszelf maar ook het voeden van het natuurlijke systeem waar wij het voedsel uit oogsten. Hiermee kunnen veel dieren, bacteriën, schimmels en planten floreren en daarmee de balans brengen. En daardoor hoeven wij niet continu in te grijpen en te sturen.

Waarnemen en observeren

De natuurlijke landbouw methode is dus als landbouwer in gesprek zijn met en het tegemoet komen aan de vragen van de natuur. En omgekeerd de natuur voor jou laten werken. Maar hoe ga je in gesprek, en wat vraagt de natuur van je? Daar kunnen we achter komen door te waarnemen en observeren. De kennis en ervaring die daarvoor nodig is zijn de meeste Westerse mensen verleerd. Onze opa’s en oma’s hadden het misschien nog een beetje, maar voor echte voorbeelden van mensen die deze kennis en kunde nog hebben kijken we naar de inheemse volkeren die nog met de natuur samenwonen. Flora- en faunakennis en wat deze zeggen over de omgeving, de relaties die we om ons heen zien, welke soorten eetbaar of medicinaal zijn, noem maar op. Deze kennis moeten we ons weer opnieuw eigen maken.

Gangbare landbouw op zijn retour

Dat de huidige gangbare landbouw op zijn retour is, is inmiddels bij de meeste mensen wel duidelijk. Bodems raken uitgeput, landbouw vervuilt bodem, water en lucht, de boeren kunnen er geen fatsoenlijk inkomen meer mee halen en de consument vraagt om duurzamer geproduceerde producten. Het is dus dé tijd om over te schakelen naar natuurlijke landbouw, waarbij bodem en biodiversiteit weer hersteld wordt, water en lucht schoner worden, CO2 vastgelegd wordt in organische massa waardoor er een positieve bijdrage aan het klimaatprobleem word geleverd. Met natuurlijke landbouw kunnen de bedrijfskosten voor een boer laag gehouden worden, en er worden kwalitatief hoge producten geproduceerd met een hogere voedingswaarde, waar de consument een goede prijs voor kan betalen.

Omschakelen naar natuurlijke landbouw?

Ook geïnspireerd om natuurlijke landbouwer te worden? Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij de omschakeling naar natuurlijke landbouwer.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Meer weten over: