We ontwikkelen nieuwe vormen van veehouderij en ander voedselproductie vanuit bosgebieden. Dat doen we door het zelf in de praktijk uit te proberen, we zijn tenslotte boeren! Daarnaast doen we dat door wetenschappelijk onderzoek in gang te zetten, studenten uit te nodigen om hun stages en onderzoek bij ons te komen doen, de kennis die we opdoen te verspreiden aan andere boeren, maar ook bij de consument en lokale burger. En het stopt niet bij het herintroduceren van vee in bossen en natuurgebieden, want we ontwikkelen daarnaast bOERbossen. Dit is een nieuwe vorm van een voedselbos, geïnspireerd op de herstellende landbouwmethode van Mark Shepard, waarbij houtproductiebossen doorontwikkeld worden om niet alleen hout, maar ook voedsel (groenten, noten, fruit én vlees) geproduceerd wordt, terwijl de natuurwaarde van de bossen flink stijgt.

Met de nieuwe naam willen we uitstralen waar we voor staan. Vanaf nu heten we dus Boeren in het Bos en heb je contact met onze Bosboeren Richard, Marcel en Bosboerin Mariska. Volg onze dagelijkse werkzaamheden via Facebook of bestel het vlees en steun daarmee de ontwikkeling van natuurlijke veehouderij.