Voorheen kende je ons als Stichting De Woeste Grond. Deze naam kwam voort uit de samenwerking met De Woeste Grond slagerij in Musselkanaal.

In de onze stichting doen wij het natuurbeheer met onze Schotse Hooglanders, Black Angus, Heideschapen en het Tamworth varken. Het vlees van onze dieren werd verkocht door de slagerij. Hierdoor konden wij een herkomstgarantie van het vlees aan de klant geven.

Voor ons is het verhaal ‘achter’ het vlees erg belangrijk en een absolute basiswaarde, doordat wij zelf boer zijn kunnen wij ons verhaal uit eigen ervaring vertellen. Helaas zijn onze principes omtrent natuurlijke veehouderij en die van de slagerij uit elkaar gegroeid. Hierdoor zijn wij gestopt met de samenwerking en verkopen zij dus geen vlees meer van onze dieren.

Om duidelijk te maken dat de bijzondere en natuurlijke manier waarop wij onze dieren houden niet gekoppeld zitten aan de slagerij hebben wij een nieuwe naam bedacht, namelijk Boeren in het Bos.

Met de nieuwe naam willen we uitstralen waar we voor staan. We willen dat er steeds meer boeren in het bos, die noemen wij bosboeren, gaan beginnen in Nederland. Deze natuurlijke vorm van veehouderij, waarbij dieren weer hun natuurlijke functies kunnen vervullen in ecosystemen, een beetje in goede banen geleid door de bosboer(in), willen we verder ontwikkelen. Dat doen we door wetenschappelijk onderzoek in gang te zetten, studenten uit te nodigen om hun stages en onderzoek bij ons te komen doen, de kennis die we opdoen te verspreiden aan andere boeren, maar ook bij de consument en lokale burger. En het stopt niet bij het herintroduceren van vee in bossen en natuurgebieden, want we ontwikkelen daarnaast bOERbossen. Dit is een nieuwe vorm van een voedselbos, geïnspireerd op de herstellende landbouw methode van Mark Shepard, waarbij houtproductiebossen doorontwikkeld worden om niet alleen hout, maar ook voedsel (groenten, noten, fruit én vlees) geproduceerd wordt, terwijl de natuurwaarde van de bossen flink stijgt.

Vanaf nu heten we dus Boeren in het Bos en heb je contact met onze Bosboeren Richard en Marcel en Bosboerin Mariska. Volg onze dagelijkse werkzaamheden, bestel het vlees en steun daarmee de stichting, of kom Daten met een Bosvarken.


Volg de Bosboeren!


Nieuwsbrief

Facebook

Youtube

> meer filmpjes
2017-11-19T21:20:43+00:00

Wij zijn bezig met de inrichting van de website. Hierdoor is het nog niet mogelijk om te bestellen via de shop. Probeer het via ons bestelformulier. Sluiten