B(OER)bossen 2017-06-07T14:29:39+00:00

Houtproductiebossen omvormen tot boerenbossen


Stichting Boeren in het Bos…

…zet zich in om bestaande en toekomstige houtproductiebossen multifunctioneel te maken door er niet alleen hout te produceren, maar ook (meer) natuurwaarde te creëren én voedsel te produceren voor mens en dier. De nieuwe bossen noemen we;

“bOERbossen”

Met de aanleg van bOerbossen;

  • Verbeteren we het leefgebied voor flora, fauna, mens én productiedier
  • Verbeteren we de biodiversiteit
  • Verbeteren we nutriëntenkringlopen en voorkomen uitspoeling
  • Voldoen we aan de vegetatiedoelstellingen onder de Natuurbeschermingswet door het herstellen van de inheemse Europese bos-plantengemeenschap
  • Verbeteren we de huidige houtstand
  • Produceren we voedsel voor mens en dier

De methode voor Omvorming van houtproductiebos naar bOERbos

De methode om de houtproductiebossen om te vormen naar voedselproductie mét een veel hogere biodiversiteit is gebaseerd op de methode van Mark Shepard, de auteur van het boek Herstellende landbouw. Mark Shepard is onze ambassadeur en ondersteunt het verder ontwikkelen van de methode door op afstand te volgen wat er gebeurd aan de hand van foto’s en onderzoeksresultaten die we delen.

In het filmpje hoor je hoe Mark kort samenvat hoe hij de omvorming van een Robinia bos voor zich ziet.

Stappenplan

voor Omvorming houtproductiebos naar voedselbos

Wil je ook, tegelijkertijd:

Hout produceren

Voedsel produceren

Natuurwaarde verhogen

Bijdragen aan een mooi landschap?

Laat ons je helpen met een plan voor de omschakeling en een ontwerp. Wij hebben inmiddels meerdere projecten ingericht en kunnen je adviseren over de mogelijkheden van jouw bosperceel en hoe je jouw bos op een natuurlijke manier kunt omschakelen naar een multifunctioneel voedselbos.

Neem contact met ons op


Volg de Bosboeren!


Nieuwsbrief

Facebook

Youtube

> meer filmpjes

Wij zijn bezig met de inrichting van de website. Hierdoor is het nog niet mogelijk om te bestellen via de shop. Probeer het via ons bestelformulier. Sluiten