Houtproductiebossen omvormen tot bOERbossen

Boeren in het Bos zet zich in om bestaande en toekomstige houtproductiebossen multifunctioneel te maken door er niet alleen hout te produceren, maar ook (meer) natuurwaarde te creëren én voedsel te produceren voor mens en dier. De nieuwe voedselbossen noemen we; bOERbossen.

We schrijven bOERbossen, omdat we geïnspireerd zijn door de oerbossen van vroegere tijden. Door het natuurlijke systeem van een oerbos na te bootsen denken we voedsel te kunnen produceren zonder gebruik van (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen en machines.

bOERbossen zijn bestaande houtproductiebossen die omgevormd worden naar bossen waarin naast hout, ook hout, fruit, noten, paddenstoelen, kruiden, groenten, eieren en vlees geproduceerd worden. Onderhoud in de bOERbossen gebeurt met hulp van onze runderen, varkens, schapen, kippen en wellicht andere dieren, zoals kalkoenen, eenden en konijnen.

Omvorming van houtproductiebos naar bOERbos

 De methode om de houtproductiebossen om te vormen naar voedselproductie mét een veel hogere biodiversiteit is gebaseerd op de methode van Mark Shepard, de auteur van het boek Herstellende landbouw. Mark Shepard is onze ambassadeur en ondersteunt het verder ontwikkelen van de methode door op afstand te volgen wat er gebeurd aan de hand van foto’s en onderzoeksresultaten die we delen.

 Met de aanleg van bOERbossen

  • Verbeteren we het leefgebied voor flora, fauna, mens én productiedier
  • Verbeteren we de biodiversiteit
  • Verbeteren we nutriëntenkringlopen
  • Voorkomen we uitspoeling
  • Leggen we biomassa vast
  • Zuiveren we de lucht
  • Herstellen we inheemse bosplantengemeenschappen
  • Verbeteren we de houtstand
  • Produceren we voedsel voor mens en dier

Het project om het eerste bOERbos te ontwikkelen in Elsloo Friesland, loopt van 2018 t/m 2020. Dit project doen we in samenwerking met Marcel Sneek, van Stal de Belofte BV.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland en het Europese Landbouwfonds: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”