Ecologisch beheer met varkens en runderen 2017-07-01T22:44:34+00:00

Runderen en varkens hebben hun eigen functies in de natuur

Stichting Boeren in het Bos zet verschillende dieren in als ‘beheerders’ en ‘klussers’. De dieren houden gebieden open, geven variatie aan de vegetatie, halen ongewenste planten of gewasresten weg of verspreiden juist de zaden. Dit voorkomt het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen en dringt het gebruik van fossiele brandstoffen terug. Het werk wordt gedaan door oerrassen, zoals de Schotse Hooglander, Angus en Tamworth varken. Elk dier heeft zijn eigen kwaliteit; we zetten dan ook verschillende soorten in. Dit maakt het landschap meer divers. Bovendien heeft elk natuurgebied iets anders nodig. De dieren lopen 365 dagen per jaar in de vrije natuur en eten met de seizoenen mee. Door de beweging en het eten van kruiden, grassen, takken en bladeren kunnen ze zichzelf gezond houden.

Benieuwd hoe én waar wij de begrazing van de natuurvarkens en natuurrunderen kunnen inzetten?

Neem contact met ons op


Onze Natuurvarkens en Natuurrunderen


Schotse Hooglander en Angus Runderen

Onze runderen begrazen natuurgebieden het hele jaar rond. Hun aanwezigheid remt verruiging en opslag van bomen, waardoor open natuurterreinen niet veranderen in bossen. We zetten de runderen in om grassen, kruiden en jonge aanwas van struiken en bomen in te korten. Deze verstoring zet aan tot het vormen van knoppen bij houtachtige soorten en hergroei bij grassen en kruiden.

We kiezen voor de rassen Schotse Hoogland en Angus, omdat dit nog echte oer-runderen zijn. Ze zijn gewend om op schrale gronden zichzelf van een kostje te voorzien en doen het erg goed in natuurgebieden. Ze hebben onze zorg bijna niet nodig. We voeren ze wel af en toe, zodat we makkelijk bij ze kunnen komen als het nodig is. In de gebieden die opengesteld zijn voor bezoek zijn ze ideaal, want ze zijn vriendelijk als je ze benadert en zullen niet snel schrikken van iets.

Tamworth varkens

Onze varkens hebben een eigen rol in het beheer van bossen en natuurgebieden. Ze hebben verschillende functies; het opruimen van dode dieren, het onder controle houden van insecten die schadelijk kunnen zijn voor bomen en door het verspreiden van zaden van planten en sporen van schimmels. Wanneer de varkens wroeten komen zuurstof, voedingsstoffen en water makkelijker in de bodem, jonge planten hebben de kans om te ontkiemen en wortelgroei van grassen wordt gestimuleerd. Ook verhogen ze de mogelijkheden voor kikkers en padden om te reproduceren door het creëren van ondiepe poelen waarin water blijft staan met hun buik. Ook verminderen ze de overvloed van sommige plantensoorten, zoals berenklauw, pitrus en brandnetels.


Volg de Bosboeren!


Nieuwsbrief

Facebook

Youtube

> meer filmpjes

Wij zijn bezig met de inrichting van de website. Hierdoor is het nog niet mogelijk om te bestellen via de shop. Probeer het via ons bestelformulier. Sluiten