Houtproductiebossen omvormen tot bOERbossen

 

Stichting Boeren in het Bos zet zich in om bestaande en toekomstige houtproductiebossen multifunctioneel te maken door er niet alleen hout te produceren, maar ook (meer) natuurwaarde te creëren én voedsel te produceren voor mens en dier. De nieuwe voedselbossen noemen we;

bOERbossen

 

We schrijven bOERbossen, omdat we geïnspireerd zijn door de oerbossen van vroegere tijden. Door het natuurlijke systeem van een oerbos na te bootsen denken we voedsel te kunnen produceren zonder gebruik van (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen en machines.

bOERbossen zijn bestaande houtproductiebossen die omgevormd worden naar bossen waarin naast hout, ook hout, fruit, noten, paddenstoelen, kruiden, groenten, eieren en vlees geproduceerd worden. Onderhoud in de bOERbossen gebeurt met hulp van onze runderen, varkens, schapen, kippen en wellicht andere dieren, zoals kalkoenen, eenden en konijnen.

 

Omvorming van houtproductiebos naar bOERbos

De methode om de houtproductiebossen om te vormen naar voedselproductie mét een veel hogere biodiversiteit is gebaseerd op de methode van Mark Shepard, de auteur van het boek Herstellende landbouw. Mark Shepard is onze ambassadeur en ondersteunt het verder ontwikkelen van de methode door op afstand te volgen wat er gebeurd aan de hand van foto’s en onderzoeksresultaten die we delen.

 

Stappenplan

voor omvorming houtproductiebos naar voedselbos

Stap 1. Verwijderen van uitheemse, ongewenste en/of invasieve soorten in de bodemlaag met hulp van varkens

Stap 2. Herstel van inheemse plantengemeenschappen

Stap 3. Geen verstoring, alleen groei

Stap 4. Herintroductie van de varkens, runderen en schapen middels een rotatiesysteem, waarbij de vegetatie alleen licht verstoord wordt

 

Met de aanleg van bOERbossen

 • Verbeteren we het leefgebied voor flora, fauna, mens én productiedier
 • Verbeteren we de biodiversiteit
 • Verbeteren we nutriëntenkringlopen
 • Voorkomen we uitspoeling
 • Leggen we biomassa vast
 • Zuiveren we de lucht
 • Herstellen we inheemse bosplantengemeenschappen
 • Verbeteren we de houtstand
 • Produceren we voedsel voor mens en dier

Advies en begeleiding bij aanleg van een bOERbos

Wil je ook, tegelijkertijd:

 • Hout produceren
 • Voedsel produceren
 • Natuurwaarde verhogen
 • Bijdragen aan een mooi landschap

Laat ons je helpen met een plan voor de omschakeling en een ontwerp. Wij hebben inmiddels meerdere projecten ingericht en kunnen je adviseren over de mogelijkheden van jouw bosperceel en hoe je jouw bos op een natuurlijke manier kunt omschakelen naar een multifunctioneel voedselbos. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Meer weten over: